I tråd med nye anbefalingar, har me avlyst alle arrangement framover. Me kjem tilbake med meir informasjon så snar me veit meir.

Biblioteket held elles opent som normalt.

Me minnar om viktigheita av å halde to meter avstand, bruka handsprit, og å halda seg heime om ein er sjuk. Oppstår det situasjoner der ein er nærare enn to meter, t.d. ved digital hjelp eller i studierom, anbefalast bruk av munnbind.