Nå opnar me for å ta imot opp til 30 personar i storsalen. Dette medfører at fleire arrangement kan avhhaldast. Nokre arrangement blir flytta til Storstova. Me noterer smittesporingslister for alle arrangement. Biblioteket held elles opent som normalt. Minnar om viktigheita av å halde avstand, bruka handsprit, og å halda seg heime om ein er sjuk.