FILMKLUBB FOR VAKSNE
Andre tysdag i månaden kl. 19–21

Filmprogrammet vert annonsert på facebookgruppa til Bryne opne Filmklubb.

 

Velkommen til ei annleis filmoppleving!