Hva skjer?

aug
25
tor
Pårørande sin innsats – meiningsfylt hjelp eller sovepute frå staten? @ Time bibliotek
aug 25@11:00-13:00
Pårørande sin innsats – meiningsfylt hjelp eller sovepute frå staten? @ Time bibliotek

Foredrag ved Kirsten Jæger Fjetland
Arr.: Jæren SeniorUniversitet
Torsdag 25. august kl. 11.00 | Storsalen | Kr 100/gratis (medl.)

Dei aller fleste av oss vil gjennom livet oppleva å vera pårørande. Det kan
vera både som foreldre til barn og unge med nedsett funksjon og som
pårørande til sjuke og gamle. Mange legg ned ein stor frivillig innsats i
omsorga for nær familie eller andre slektningar og vener. Slik innsats kan
opplevast som ei meiningsfylt plikt, ein måte å gi tilbake noko av den
omsorga som ein sjølv har fått ein gong. Å ta vare på sine næraste er ein
verdi som ligg djupt rotfesta i kulturen vår.
Også i den offentlege omsorgspolitikken blir innsatsen til dei pårørande
løfta fram som verdifull. Kostnadene med å oppretthalda og utvikla
velferdssamfunnet er stigande, og frivillig innsats trengst for at det skal
fungera.
Men kor skal grensa gå mellom dei pårørande og dei profesjonelle? Kan den frivillige innsatsen bli
ei sovepute for stat og kommune? Kva hjelp og støtte treng dei pårørande for ikkje å slita seg ut,
og korleis kan me få eit betre samspel mellom det offentlege og den frivillige innsatsen? Kva seier
forskinga om slike spørsmål?
Kirsten Jæger Fjetland er professor ved Institutt for helsefag, VID vitenskapelige høgskole. Ho
deltar i forsking og fagutvikling knytta til sosial støtte til pårørande

aug
30
tir
Litteraturgruppa Hedda @ Time bibliotek
aug 30@17:30-19:00
Litteraturgruppa Hedda @ Time bibliotek

For alle som likar å lesa og har lyst til å diskutera litteratur med andre.

Arr.: Time bibliotek / Liv Oftedal og Anne May Løyning.

Stad: Haugtussasalen

Siste tysdag i månaden kl. 17.30-19 (Oppstart tysdag 30. august)

aug
31
ons
Jærdialekten i endring @ Time bibliotek
aug 31@19:30-21:00
Jærdialekten i endring @ Time bibliotek

Foredrag ved Trond Salte
Arr.: Folkeakademiet Time/Time bibliotek
Onsdag 31. august kl. 19.30 | Storsalen | Kr 150/100 (medl.) 50 (student)

Trond Salte er lærar ved Gand vidaregåande skule i Sandnes, der han underviser i norsk, engelsk og samfunnsfag. Våren 2022 leverte han masteroppgåve i Nordisk og lesevitskap innanfor emnet sosiolingvistikk. Masteroppgåva var ei sosiolingvistisk gransking av talemålet på Bryne, og føredraget vil ta føre seg jærmålet generelt og Bryne-dialekta spesielt.
Pris: Kr 150 / kr 100(medlem) / kr 50(student) Me tek Vipps og kontantar

(Foto lånt av Foleakademiet Time på Facebook)

 

sep
1
tor
Litterær lunsj: Gode varslar – ein introduksjon til Terry Pratchetts univers @ Time bibliotek
sep 1@13:00-14:00
Litterær lunsj: Gode varslar – ein introduksjon til Terry Pratchetts univers @ Time bibliotek

Ved bibliotekar Olav Magne Voll.

Arr.: Time bibliotek

Torsdag 1. september kl. 13.00 | Kafeen | Gratis

sep
3
lør
Laurdagsfilm @ Time bibliotek
sep 3@12:00-13:30
Laurdagsfilm @ Time bibliotek

 

For info om laurdagsfilmane, sjekk Facebooksida vår: Laurdagsfilm på Time bibliotek

 

Her legg me ut info om kva filmar, aldersgrense og speletid.

sep
10
lør
Laurdagsfilm @ Time bibliotek
sep 10@07:25-08:25
Laurdagsfilm @ Time bibliotek

 

Stad: Storsalen i 2. etasje | Gratis

For info om laurdagsfilmane, sjekk Facebooksida vår: Laurdagsfilm på Time bibliotek

 

Her legg me ut info om kva filmar, aldersgrense og speletid.

sep
17
lør
Laurdagsfilm @ Time bibliotek
sep 17@07:25-08:25
Laurdagsfilm @ Time bibliotek

 

Stad: Storsalen i 2. etasje | Gratis

For info om laurdagsfilmane, sjekk Facebooksida vår: Laurdagsfilm på Time bibliotek

 

Her legg me ut info om kva filmar, aldersgrense og speletid.

sep
22
tor
Litterær lunsj: Fire store @ Time bibliotek
sep 22@13:00-14:00
Litterær lunsj: Fire store @ Time bibliotek

Forfattar og professor Jan Inge Sørbø har skrive boka “Fire store”.

Han løfter fram forfattarane Hulda Garborg, Gro Holm, Aslaug Vaa og Marie Takvam.

 

Torsdag 22. September kl. 13.00 | Kafeen | Gratis

Vi er alle pårørende – til glede og sorg @ Time bibliotek
sep 22@19:00-20:00
Vi er alle pårørende – til glede og sorg @ Time bibliotek

Foredrag ved Unn Birkeland, daglig leiar ved pårørandesenteret i Stavanger

Arr.: Jæren DPS/Time bibliotek

 

Torsdag 22. september kl.19 | Storsalen | Gratis

sep
27
tir
Litterær lunsj: Arven etter Donald Trump – når konspirasjonsteorier og religiøs retorikk truer demokratiet @ Time bibliotek
sep 27@13:00-14:00

Foredrag ved Helge Simonnes

 

Om kirkenes støtte til Vladimir Putin og Donald Trump

På bakgrunn av Vladimir Putins krig i Ukraina, har Helge Simonnes laget et nytt foredrag om hvilke farer som truer når religion og politikk blir for tett sammenvevd. Da Putin gikk til angrep på Ukraina, fikk han støtte av patriark Kirill – den øverste lederen for den russisk-ortodoks kirke i Russland. Siden kirken har en så sterk posisjon blant mange russere, er det helt avgjørende for Putin at han har kirken på sin side.

Kirken opplever angrepet på Ukrania som en forsvarskrig. Kirills kirke har lenge vært en sterk bastion for nasjonalismen som blomstrer i det tidligere Sovjetunionen. Mange ønsker at Russland skal vinne tilbake til gammel storhet. Den russisk-ortodokse kirke har lenge uttalt støtte til Putin, blant annet fordi han har gått så sterkt til felts mot vestlig påvirkning. I fellesskap har kirken og toneangivende politikere i Russland slått seg sammen i en verdikrig der spørsmål om homofili og kjønnsidentitet er en viktig del.

En tilsvarende verdikrig har i flere år utspilt seg på andre siden av Atlanteren. Også Donald Trump lovte å gjøre landet stort igjen, noe som førte til at mange kirkelige miljøer sluttet opp om ham. Velgergruppen «hvite, evangelikale kristne» ble Trumps sterkeste støttespillere. Representanter for denne gruppen deltok da Capitol Hill ble stormet 6. januar 2021. Mange opplevde at demokratiet var truet i verdens sterkeste militærmakt.

Da Putin gikk til angrep på Ukraina, var Donald Trump raskt ute med å hylle ham som en sterk leder. I både Russland og USA ser det ut til å være en kirkelig fascinasjon for hardtslående, mannlige politiske ledere. Tilsvarende trender gjør seg gjeldende i flere andre land, blant annet i Brasil. Dette gjelder også i Ungarn.

– Kirkelig støtte til politiske ledere som Donald Trump og Vladimir Putin er eksempler på hvor sårbart det blir når grensene mellom politikk og religion utviskes, noe vi ser svært mange tilfeller av også i Europa, sier Helge Simonnes.

 

 

Helge Simonnes er en mye benyttet foredragsholder i skjæringspunktet mellom religion og politikk. Han er fast spaltist om dette temaet i Dagsavisen og har gitt ut flere bøker: Kampen om korset i politikken (2019) og Trump, Gud og kirken (2021). Simonnes var sjefredaktør i avisen Vårt Land fra 1991 til 2016. Han har vært styreleder i Norsk Presseforbund og Mediebedriftenes Landsforening.

 

Tirsdag 27. september kl. 13.00 | Kafeen | Gratis