Kildekompasset

Kjeldekritikk

For å skrive gode oppgåver må du bygge på pålitelege kjelder. Kildekompasset hjelp deg å vurdera følgande kjeldetypar:

 

Bøker

Vitenskapelege artiklar

Foto: kildekompasset.no

Aviser

Nettsider

Oppslagsverk

Offentlege dokument