Lån og leige av lokale

  Lån og leige av lokale

 

Time bibliotek og Garborgsenteret disponerer fleire rom du kan låna eller leiga. Ta kontakt på bibliotek@time.kommune.no dersom du vil nytta rom hjå oss.

 

Storsalen

Dette er ein full utstyrt møtesal med plass til 100 i kinooppsett, 65 plassert ved bord til eit måltid. Salen har lydanlegg, prosjektor og lerret, og kan brukast til konferansar, festar, øvingar m.m. Prisane er som fylgjer:

Privatpersonar/bedrifter: kr 700 per time føre kl 16, kr 1000 per time etter kl 16 og i helga.
Frivillige organisasjonar: kr 750 per time same kva tid.

Pris for leige av storsalen for kulturskulen og andre kommunale tenesteeiningar i Time kommune er:
500 kr per time før kl. 16
800 kr per time etter kl. 16 og i helger

Leiga inkluderer vert, reinhald og bruk av utstyr. Dersom det trengst ekstra vert kostar det kr 400 ekstra per time på kvardagar, kr 450 ekstra per time i helga.

Dersom eit arrangement varar i 8 timar eller meir, ta kontakt for eigen avtale. Dersom ein arrangør ønskjer å nytta dei andre romma i tillegg, be om eigen avtale.

 

Haugtussa 1 og 2, Haugtussasalen

Haugtussa 1 og Haugtussa 2 er to møterom. Desse kan slåast saman til eit stort møterom. Stort møterom bestiller du under namnet Haugtussasalen. Desse møteroma ligg lengst mot vest (jernbanen) i 1. etasje. I utgangspunktet er det 8 plassar i kvart rom, når dei er slegne saman går det inn 20 personar. Romma kan brukast til møte, gruppearbeid m.m. På det eine rommet er det ein stor flatskjerm du kan nytta til visning av presentasjonar, film eller dataspel. Gje melding om du treng flatskjerm eller ikkje. Rommet er gratis i biblioteket si opningstid.

Dei som låner rommet er ansvarleg for at det er ryddig når dei forlèt rommet.

 

Haugkallen

Dette er eit enkelt møterom med 8 plassar. Det er tilgang til toalett i rommet. Rommet er gratis i biblioteket si opningstid.
Dei som låner rommet er ansvarleg for at det er ryddig når dei forlèt rommet.