Tysdag kl. 16–19 (oppstart 31.08.)

 

 

Hjelp til lekselesing og prøvelesing saman med frivillege frå Røde Kors.

 

Passar for elevar frå 8. klasse til og med 3. vidaregåande skule.

 

Arr.: Røde Kors / Time bibliotek