Time bibliotek er tilgjengeleg for deg kl. 7-23 alle dagar. Skriv under kontrakt for å få tilgang!

Underskriven kontrakt gjeld for både Klepp og Time.

Alle over 15 år kan skriva kontrakt for meirope bibliotek. For personar under 18 år vert det kravd

frammøte av føresett for underskriving av kontrakt.

Gyldig fysisk legitimasjon må visast fram ved underskriving. Pass, fysisk førarkort (ikkje digitalt), eller bankkort med fødsels-og personnummer og bilde reknast som gyldig legitimasjon.

 

Bruk lånekortet som adgangskort og tast PIN-koden når du låser deg inn.

Velkommen!