Parkering

Parkeringsprisar i parkeringshallen under høghuset:

Kvardagar før kl. 18: kr 28 pr. påbyrja time

Kvardagar etter kl. 18, samt laurdag og sundag: kr 15 pr. påbyrja time

 

Makspris kvardag (24 t): kr 140.

Makspris kveld/natt/helg (24t): kr 75.

 

Betaling: EasyPark – kode 8446

Autopay – kort – mobil

Sjå meir på Forum Jæren sine nettsider >>>