Fordjupningsoppgåva

 

På biblioteket kan du få tips til tema for fordjupningsoppgåva, og hjelp til å finne litteraturen du treng!

Du kan og få tips og triks på nettstadene nedanfor:

 

Senja vgs sin idébank til fordjupningsoppgåva

Det er mykje å velge i når du skal arbeide med fordjupningsoppgåva. Senja vidaregånde skule har utvikla ein idébank for deg som ikkje heilt veit kva du skal velge, og eit hjelpemiddel for deg som ikkje veit kor du skal finne den litteraturen du treng. På denne sida finn du ikkje berre idéar til tema og litteraturforslag, du finn og lister over sekundærlitteratur og lenker til andre aktuelle nettstader og databaser.

Klikk her for å sjekke ut Senja vgs. sine nettsider om fordjupningsoppgåva >>>

 

Sølvberget si ressursside for fordjupningsoppgåve:

Sølvberget/læring/fordjupning >>>

 

Tidsånd

Tidsånd er ein nettstad kor hundre års kulturhistorie er utforska gjennom relasjonar. Denne sida er nyttig for lærarar eller elevar som skal ha fordjupningsoppgåve. Mona Ekelund fra Østfolf fylkesbibliotek beskriver siden følgende: «Det som er spennande er at du kan søka på kryss og tvers i forhold til stader, personar og tema. Kven var kor når?, og traff dei kvarandre? Til eksempel: Når budde Amalie Skram i København, og kven traff ho der? Kjente hun Oda Krogh og resten av Kristianiabohemen? Osb. Prøv! Nettstaden er brukervennleg, har god lay-out og funksjonalitet. Det er eit glimrande eksempel på korleis nett og bok kan supplera og utfylla kvarandre».

https://tidsaand.no/>>>