Reserveringshylla

Bestill ønska materiale via Bibliofil

Bruk hentenummer frå sms/email

Bruk utlånsautomaten

Hugs lånekort!

Ditt digitale lånekort finst i Bibliofilappen.

 

Mvh Time bibliotek