Søk & Skriv

Søk & Skriv er laga for alle studentar som ønsker å lære meir om informasjonssøk og akademisk skriving, uavhengig av studiestad og -emne.

Foto/ill.: Søk og skriv

(Info henta frå UiB sine nettsider)