Det er for tida ikkje er muleg å logge inn på meiropent ved hjelp av mobiltelefon. Vanleg lånekort fungerer. Dersom du ikkje finn kortet kan du få eit nytt i skranka.