«Shared Reading» betyr å lesa ein litterær tekst i fellesskap.

 

Alt du treng å gjera, er å koma. Inga førebuing, ikkje krav om å delta aktivt i samtalen.

 

 

Annakvar onsdag kl. 12.30-14 og annakvar torsdag kl. 18-19.30 (oppstart 26.08.)

Arr.: Time bibliotek.