Lånereglement og lånekort

Lånekort
Lånekort
Lånekort
Sist oppdatert 10. okt. 2023
 1. Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekort. For å få lånekort må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du godtar reglementet.
 2. Dersom du er yngre enn 15 år må du ha underskrift av føresatt for å få lånekort. Du kan få nasjonalt lånekort som kan brukast i dei fleste bibliotek i Noreg.
 3. Du er ansvarleg for alt som lånes på ditt kort. Meld tap av kort. Erstatning av tapt kort kostar kr. 20.
 4. Du er ansvarleg for å melde adresseendring og endring av annan kontaktinformasjon som e-post eller mobilnummer.
 5. Normal lånetid er 4 veker. Film og dataspill 1 uke, tidsskrift 2 veker, språkkurs 8 veker. Populære bøker kan ha kortare lånetid. Korrekt lånetid står på kvitteringa og på “mine sider” i Bibliofil.
 6. Lånetida kan som regel forlengast, enten via ”mine sider” på bibliotekets heimeside eller ved å ta kontakt med biblioteket.
 7. Du kan bestille og hente materiale ved kva bibliotek du vil, bortsett frå nytt materiale med lang venteliste. Det må hentas hos eierbiblioteket.
 8. Dersom biblioteket du besøker ikkje har materialet du ønskjer, kan det som regel lånas inn fra andre bibliotek.
 9. Dersom du registrerer e-post eller mobil kan du få gratis varsel før forfall.
 10. For sein innlevering kan medføre purregebyr: 1. purring kr, 20, -2. purring kr. 20, 3. purring kr. 50,- (totalt kr. 100,- ).
 11. Tapt eller skada materiale må erstattas. Biblioteket er ikkje ansvarleg for eventuelle skadar på avspelingsutstyr eller liknande.
 12. Misbruk av bibliotekets tenestar kan medføra tap av lånerett.
 13. Bibliotekansatte har taushetsplikt.
 14. Opplysningar om titlar du har lånt slettes frå din konto ved innlevering. Dersom låna er purra, oppbevares tittelen til purringa er betalt. Utover dette lagrer biblioteket berre statistiske data.
 15. Du kan når som helst be om å bli sletta frå vårt låneregister, forutsett at du er fri for lån og gjeld. Lånarar som ikke har vore aktive dei siste tre åra slettes frå registeret. Biblioteksjefen i Sola er behandlingsansvarlig for personopplysninger i låneregisteret.

Du kan registere deg som lånar her.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Time kommune
Ansvarleg redaktør: Anne Tjørhom Frick
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content