Glade dyr og levande jord

Glade dyr og levande jord : korleis bøndene kan bidra til klimaløysinga

Marit Bendz

2022

Lån boka

Tilgjengeleg som:

Om boka

  • Økologisk dyrking : landbruk

  • Landbruk - Noreg

  • Dyrevelferd

Dagens bønder slitast mellom krava om å bli større og meir effektive og etterspurnaden etter rein og kortreist mat, betre dyrevelferd og biomangfald. Denne boka følgjer femten bønder frå Lofoten i nord til Jæren i sør som alle bruker kunnskap og viljestyrke for å tenkje og jobbe annleis. Dei vil produsere mat på lag med naturen og ha omsyn og kjærleik til dyra, miljøet og forbrukarane. Omtalen er utarbeidd av BS.

Utgåver

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Time kommune
Ansvarleg redaktør: Anne Tjørhom Frick
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content