Silent Spring

Den tause våren

Rachel Louise Carson

1962

Originaltittel:Silent Spring
Omsett av:
Christian Heyerdahl

Lån boka

Tilgjengeleg som:

Om boka

  • Økologi

  • Plantevernmiddel : miljøforureining

  • Skadedyr : landbruk

  • Kjemikal : miljøforureining

Den tause våren regnes som en av de mest innflytelsesrike bøkene i det tyvende århundre. Med denne boken avdekket Rachel Carson ødeleggelsen av dyre- og planteliv gjennom den omfattende bruken av plantevernmidler som utviklet seg etter den andre verdenskrig. Til tross for fordømmelse i presse og fra politikere i kongressen og forsøk fra kjemisk industri på å forby boken, lyktes Rachel Carson i å skape bevissthet om miljøet hos det brede lag av befolkningen i USA og bidro ved det til etableringen av den økologiske bevegelsen. Det er takket være denne boken, og hjelpen fra mange miljøvernere, at skadelige plantevernmidler som DDT ble forbudt i bruk over store deler av verden. Dessverre er det fortsatt en lang vei å gå fra industrilandbruket til en bærekraftig matproduksjon og Den tause våren fremstår fortsatt som skremmende aktuell.

Utgåver

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Time kommune
Ansvarleg redaktør: Anne Tjørhom Frick
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content