Skriv i alle fag!

Skriv i alle fag! : argumentasjon og kildebruk i videregående skole

2011

Lån boka

Tilgjengeleg som:

Om boka

  • Fagleg forfattarskap - Undervisning

Denne boken er ment å gi hjelp til arbeidet med fagskriving på videregående nivå. Boken gir eksempler på skrivepedagogiske opplegg i fellesfagene samfunnsfag, naturfag, engelsk, RLE og norsk, og i programfagene biologi og treningslære. Ett av oppleggene er hentet fra minoritetsspråklige elever. Det felles fokuset er på argumentasjon eller kildebruk, som begge er sentrale områder etter Kunnskapsløftet. Boken har også et kapittel som belyser rektors rolle, og et kapittel som beskriver skrivepedagogiske arbeider som har vært nyttige i alle fag.

Utgåver

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Time kommune
Ansvarleg redaktør: Anne Tjørhom Frick
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content