Til tenester og tilbod

Rom og utstyr

Møterom

Du kan reservere møterom i forskjellige størrelsar hos oss.

Bord og stoler
Bord og stoler
Bord og stoler

Møteromma har plass til fleire personar. Du kan reservere romma på ei liste utanfor dørene innanfor den veka du er i. Dersom du ønsker å reservere møterom lengre fram i tid, kan du kontakte oss.
Haugkallen rommer om lag 6 personar. Rommet er tilknytta toalett, samt eigen utgang via lesesalen. Ein kan derfor nytte rommet etter stengetid.

Haugtussa 1 og Haugtussa 2 rommer om lag 6 personar kvar.

Desse to romma kan slås saman til Haugtussasalen. Då er det plass til om lag 10-15 personar, alt etter korleis ein rigger til. Her er og mulegheit for å koble pc til skjerm.

I tillegg til møteromma, kan du nytta borda rundt i biblioteklokalet til studieplass.

Kontakt

Sånn bruker du biblioteket

Time kommune
Ansvarleg redaktør: Anne Tjørhom Frick
Besøk oss på facebookBesøk oss på instagram
Bygd med Libry Content